Škoda Fabia Dílenská Příručka  1.4, 16. V. Manual

Sponsored link: Download Škoda Fabia Dílenská Příručka  1.4, 16. V. Manual
4.1.4. kategorie 14, 16, let
Language: czech
PDF pages: 11, PDF size: 1.35 MB
Report
rozdílová příručka duel 4.1
., dostává se Vám do rukou rozdílová pøíruèka k programu DUEL 4.1, která by Vás mìla seznámit s nejdùležitìjšími zmìnami, které byly do programu zapracovány oproti pøedešlé verzi DUEL 4.0. Jejím úkolem je podat základní pøehled tak, abyste byli. k programu DUEL a v Rozdílové pøíruèce k verzi DUEL 4.0. Vìøíme, že vám tato dokumentace pøinese mnoho zajímavých informací.

Language: czech
PDF pages: 20, PDF size: 0.63 MB
Report
dmg Úap verze 4.1, 2012/06, referenční příručka stručná wmap.cz
ICOB Celé číslo identifikátor obce dle ČSÚ -Obec Text název obce -KodKU Celé číslo Kód katastrálního území -NazKU Text Název katastrálního území -Vymezeni Text způsob vymezení: územním plánem, postupem podle 59 zákona183/2006 Sb, platností vymezení z roku 1966 ZastUz - Vymezeni intr "intravilán" - území zastavěné části obce vymezené kzáří 1966 a vyznačené v mapách evidence nemovitostí 2 zákona183/2006 Sb

Language: czech
PDF pages: 422, PDF size: 8.01 MB
Report
blackberry curve 8520 smartphone 4.6.1 uživatelská příručka
Stiskněte klávesuChcete-li znovu zobrazit jméno, stiskněte klávesu• Chcete-li po zavření a otevření přijaté e-mailové zprávy nebo zprávy PIN přejít na poslední pozici kurzoru, stiskněte klávesuV seznamu zpráv • Chcete-li otevřít zvýrazněnou zprávu, stiskněte klávesu Enter. • Zprávu sestavíte ze seznamu zpráv po stisknutí klávesy• Zprávu označíte jako otevřenou nebo neotevřenou stisknutím kláves Alt a• Chcete-li zobrazit přijaté zprávy nebo přijaté protokoly volání, stiskněte klávesu Alt a• Chcete-li .

Language: czech
PDF pages: 300, PDF size: 3.58 MB
Report
Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.