Biologie

Sponsored link: Download Biologie
biologie
Do vyučovacího předmětu Biologie je v tercii integrován vzdělávací obsah tématických okruhů „Zdravý způsob . výchova viz charakteristika vyučovacího předmětu Environmentální výchova. Do vyučovacího předmětu Biologie je vročníku a kvintě integrován vzdělávací obsah tématu „Složení a.. Ve třetím ročníku a v septimě je do vyučovacího předmětu Biologie integrován vzdělávací obsah témat „Zdravý způsob života a péče o. na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu. Studiem vyučovacího předmětu Biologie, získá žák znalosti a vědomosti o jedinečnosti a neopakovatelnosti své.

Language: czech
PDF pages: 40, PDF size: 0.24 MB
Report
biologie
. Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví. Biologie je určena žákům prvního až třetího. laboratoři. Je doplňována exkurzemi a tematicky zaměřenými vycházkami. V předmětu Biologie se žáci zabývají studiem živých soustav, zkoumají struktury a životní. lidskou společnost především v oblasti výživy, zdravotnictví a ochrany přírody. Biologie přispívá k pochopení přírodních zákonitostí. Má úzký vztah k dalším. vědám – chemii, fyzice, matematice a zeměpisu. Na povinný vyučovací předmět Biologie navazuje specializovaný blok přírodovědných předmětů maturitní přípravy ve čtvrtém ročníku.

Language: czech
PDF pages: 14, PDF size: 0.22 MB
Report
biologie v období baroka a osvícenství
Školy triviální (1 nebo 2 třídní obvykle s jedním učitelem): zřízené všude, kde v dosahu žilo 80-100 dětí, tedy v městečkách, při vesnických farách i filiálních kostelích. Děti v nich měly získat znalost psaní, čtení a čtyř základních početních úkonů plus jednoduché trojčlenky (tyto tři obory čtení, psaní počítání byly označovány jako trivium), také však pracovní a hospodářské znalosti přizpůsobené povaze bydliště. Hlavním předmětem zůstávalo náboženství. Povinná školní docházka od 6 do 12 let byla .

Language: czech
PDF pages: 229, PDF size: 6.83 MB
Report
biologie Úvod
Zjistíme domácí přípravu studentů, zda si vyplnili slovníček pojmů a zda rozumí podstatě dané úlohy. Před měřením si připravíme všechny potřebné pomůcky k měření a rozdělíme studenty do pracovních skupin. Senzor spirometr (PS-2152) Technická data: • Vzorkovací kmitočet: 50 až 100 Hz • Zobrazuje objem v litrech • Minimální odolnost proti proudění vzduchu • Obousměrné proudění vzduchu (vdechnutí a vydechnutí) Obsah balení: senzor a jednorázové náustky (2 ks)

Language: czech
PDF pages: 183, PDF size: 12.38 MB
Report
biologie Člověka hlavní strana
Language: czech
PDF pages: 169, PDF size: 4.61 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.