Energetické

Sponsored link: Download Energetické
energetické využití biomasy
Language: czech
PDF pages: 86, PDF size: 3.52 MB
Report
energetické zajištění života buněk mitochondrie plastidy
Důležitost sběrného místa: superoxidový radikál O2- je nebezpečně reaktivní, proto uzamknutí v bimetalickém (Fe-Cu) centru Kyanid a azid blokují elektronový transport (a tvorbu ATP) ve vnitřní mt mb svou silnou vazbou k cytochrom-oxidázovému komplexu Kyslík uvolní velké množství volné E při své redukci na vodu (evoluční energetický skok ve srovnání s anaerobním metabolismem)

Language: czech
PDF pages: 80, PDF size: 3.78 MB
Report
energetické využití biomasy v zásobování teplem
Language: czech
PDF pages: 77, PDF size: 2.82 MB
Report
energetické projekty
Organizátor soutěže mě požádal, abych napsala úvodní slovo ke knižní prezentaci vybraných projektů, které byly za období 2002 až 2005 oceněny v soutěži Energetický projekt. Bylo by dobré připomenout, v jaké situaci se první ročník soutěže připravoval. Bylo léto 2002 a Česká republika zápasila s následky povodní. Z iniciace paní Miloslavy Veselé, generální ředitelky společnosti ABF, se sešla skupina lidí, kteří se profesně i lidsky “potkávali v energetice” už tak dlouho, že nebylo třeba mnoha slov, proč .

Language: czech
PDF pages: 67, PDF size: 2.5 MB
Report
energetické plodiny pro vytápění budov
.Do2007 byly energetické plodiny pro pevnou biomasu podporovány z národních fondů ČR, na .

Language: czech
PDF pages: 56, PDF size: 6.75 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   Next page →

Suggested

Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.