Mostu

Sponsored link: Download Mostu
starostovi mostů hrozí dva roky vězení za zboření památného fojtství
.První muž Mostů u Jablunkova se zpovídá z toho, že nezajistil údržbu roubené .

Language: czech
PDF pages: 16, PDF size: 2.65 MB
Report
stavba provizorních mostů soupravy mdcr.cz
Tato činnost je spojena s řadou rizik, která ohrožují životní prostředí a mohou přerůst v mimořádné události až krizové situace. Lidský život je ale také neustálý pohyb a změna, která je vyjádřená v potřebě pohybovat se z jednoho místa na druhé, tj. dopravovat se nebo dopravovat. Negativním důsledkům krizových situací se nevyhne ani doprava, která je brána lidským vnímáním jako samozřejmost, ale při svém narušení negativně ovlivňuje chod celé společnosti. Doprava je ovlivňována nepodstatnými odchylkami od .

Language: czech
PDF pages: 128, PDF size: 14.21 MB
Report
oprava nového mostu oddaluje. Čeká firmu
PÍSEK – Nejdelší skluzavku v Písku najdou děti na Logrech – měří 3,80 metru a je zabudovaná do svahu. Obnova tohoto sídlištního hřiště přišla na 250 tisíc korun, dokončena byla v dubnu. Pískoviště teď chrání plot, kromě super skluzavky mají děti k dispozici lezecký hexagon, pružinové houpadlo a řetězovou houpačku. Ta už tam byla i předtím, jenom ji posunuli a doplnili dopadovou plochou. Na letošek jsou v plánu hřiště na Mírovém náměstí (vzhledem k sousedství se základní školou by mělo vyhovovat nárokům .

Language: czech
PDF pages: 17, PDF size: 5.85 MB
Report
něco historie slánského mostu kladského pomezí
I nadále je hraniční přechod silně využíván. Denně tudy projíždějí oboustranně stovky kamionů i osobních automobilů. U nás vyrobené velkoobjemové výrobky tudy projíždějí až do Štětína a dále do zámoří. Zdroje informací: Zbraslavská kronika, nakladatelství Svoboda 1975, Praha Kladský sborník kolektiv, Hradec Králové 1996 Pamětní kniha obce Běloveské Vzpomínky na Běloves,Samek, Náchod 2001 Výpisky z kroniky příměstské části Běloves do současnosti Przejście graniczne w Słonem - Uwagi Henryk Cholawski Osobní .

Language: czech
PDF pages: 31, PDF size: 3.58 MB
Report
zdarma mùsíâník obâanò Âerného mostu, hloubùtína, kyjí a hostavic
Souhlasila s napojením stavby areálu autosalonu funkční plochou určenou územním plánem jako parkově upravená plocha (PP) za předpokladu, že bude vyřešena i dopravní obslužnost pro navazující zbývající plochu v území funkční náplně ZOS. Požaduje:územně dořešit napojení stavby na ulici K Hutím přes parkově upravenou plochu (PP)odbočení z ul. Kolbenovy tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost automobilové dopravyzajištění bezpečného přechodu pro chodce přes Kolbenovu k ul. K Hutímdoplnit dokumentaci o .

Language: czech
PDF pages: 24, PDF size: 3.79 MB
Report
1   2   Next page →

Suggested

mostů

Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.