Oblast

Sponsored link: Download Oblast
oblast ochrany před povodněmi
Na základě uvedené normy by podle charakteru chráněného území mělo být protipovodňové ochrany dosaženo na tento návrhový průtok: Charakter chráněného území Historická centra měst, historická zástavba Souvislá zástavba, průmyslový areál, významné liniové stavby a objekty Rozptýlená bytová a průmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba S jistým zjednodušením lze za základní úroveň povodňové ochrany v intravilánech obcí považovat ochranu proti vodě dvacetileté (Q20), která z hlediska lidského života .

Language: czech
PDF pages: 118, PDF size: 0.72 MB
Report
oblast kvality vod povodí odry
Základní pojmy 1.2 Legislativní vymezení na úseku kvality vodPopis současného stavu jakosti vod v MS kraji 2.1 Monitoring jakosti vod 2.2 Aktuální stav jakosti vod 2.3 Zhodnocení vývoje jakosti povrchových vod 2.4 Kvalita vody v tocích ve vztahu k sousedním státůmSoučasné problémy na úseku jakosti vod 3.1 Bodové zdroje znečištění 3.2 Shrnutí poznatků z evidence bodových zdrojů znečištění 3.3 Difúzní zdroje znečištěníPožadavky dané novými předpisy a návrh nejdůležitějších kroků k jejich naplnění 4.1 .

Language: czech
PDF pages: 38, PDF size: 0.32 MB
Report
vzdělávací oblast Člověk společnost zš mš dolní rožínka
Language: czech
PDF pages: 324, PDF size: 3.1 MB
Report
mezinárodní oblast povodí odry heis vúv výzkumný Ústav
Bližší informace o těchto zpracovatelských oblastech se nacházejí v následující tabulce a mapě1. Tab. 2.2-1 Rozdělení Mezinárodní oblasti povodí Odry na zpracovatelské oblasti Název zpracovatelské oblasti Horní Odra Střední Odra Dolní Odra Štětínská zátoka Lužická Nisa Warta Územní vymezení Od pramene po ústí Kladské Nisy vč. jejího povodí Od ústí Kladské Nisy po ústí Warty Od ústí Warty po Trzebież (ústí Oderská zátoka) Pobřežní vody včetně Štětínské zátoky (Malá a Velká zátoka) a povodí řek, které ústí .

Language: czech
PDF pages: 154, PDF size: 3.64 MB
Report
vzdělávací oblast:
rozhodne o vztahu více, méně umerace 0-6, 0 -7, porovnávání, sl. úlohy 14 11 N -spočítá prvky daného souboru do 20 (včetně) Numerace 0-8, trojúhel., obdél., čtverec 13 12 pč - stříhání tvarů -vytvoří skupinu s daným počtem prvků Numerace 0-10, kruh, sl. úlohy 12 1 -sčítá a odčítá v oboru 0-10, 10-20 Numerace 0-20, krychle, kvádr, porovnávání12 2 -řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel Numerace 0-20 bez přechodu, metr, litr, kilogram 3 12 -řeší slovní úlohy se sčítáním a Slovní úlohy o více, o méně 4 3 -.

Language: czech
PDF pages: 125, PDF size: 1.69 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   Next page →
Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.