Předpis

Sponsored link: Download Předpis
předpis
BK bm BOZP ČD ČSN DKP DKV DV DSÚ DÚ GPK GPT GŘ O 13 GŘ O 14 GŘ HV HDD IPTV JMV KP LIS MD mhod MU MV ODPM OJ OPŘ PC PLM PO PMD PTP Pz 1-SM/ČSD rkm REV RO SDC SEE SHV SPF ST bezstyková kolej běžný metr bezpečnost a ochrana při práci České dráhy a.s. Česká státní norma dlouhé kolejnicové pásy depo kolejových vozidel drážní vozidlo drážní správní úřad Drážní úřad geometrické parametry koleje geometrické parametry troleje generální ředitelství ČD a.s., odbor 13 generální ředitelství ČD a.s., odbor 14 Generální.

Language: czech
PDF pages: 511, PDF size: 13.99 MB
Report
předpis
projektovou nebo stavební), která se může nepřímo týkat technických věcí při správě, provozu nebo údržbě zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků zaměstnanci pověření organizováním údržby nebo údržbou zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků zaměstnanci pověření nastavováním a uváděním zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků do činnosti Úplná Znalost

Language: czech
PDF pages: 192, PDF size: 2.11 MB
Report
předpis
BK bm BOZP ČD ČSN DKP DKV DV DSÚ DÚ GPK GPT GŘ O 13 GŘ O 14 GŘ HV HDD IPTV JMV KP LIS MD mhod MU MV ODPM OJ OPŘ PC PLM PO PMD PTP Pz 1-SM/ČSD rkm REV RO SDC SEE SHV SPF ST bezstyková kolej běžný metr bezpečnost a ochrana při práci České dráhy a.s. Česká státní norma dlouhé kolejnicové pásy depo kolejových vozidel drážní vozidlo drážní správní úřad Drážní úřad geometrické parametry koleje geometrické parametry troleje generální ředitelství ČD a.s., odbor 13 generální ředitelství ČD a.s., odbor 14 Generální .

Language: czech
PDF pages: 23, PDF size: 0.16 MB
Report
předpis Č. katedra vozidel motorů
ovnocenná schválení Následující motory/vozidla není třeba v souladu s tímto předpisem schvalovat, jsou-li součástí vozidla schváleného v souladu s předpisem83: a) b) vznětové motory montované do vozidel kategorií N1, N2 a M2 1 poháněné motorovou naftou; zážehové motory poháněné zemním plynem (NG) nebo zkapalněným ropným plynem (LPG) montované do vozidel kategorie N1; 1 vozidla kategorií N1, N2 a M2 1 vybavená vznětovými motory poháněnými motorovou naftou a vozidla kategorie N1 1 vybavená zážehovými motory .

Language: czech
PDF pages: 383, PDF size: 6.19 MB
Report
předpis pro organizování provozování drážní dopravy předpisy Čd
.zaměstnanci úplná: celý předpis a přílohy 13, 23, 25-28; s odbornou zkouškou informativní: . 1-12, 14-22, 24, 29. výpravčí - zaměstnanci úplná: celý předpis a přílohy 13, 14, 23, 25-29; s odbornou zkouškou.

Language: czech
PDF pages: 356, PDF size: 2.06 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.