Pomahač Vidláková Veřejná Správa.

Sponsored link: Download Pomahač Vidláková Veřejná Správa.
veřejná správa, Řízení, administrativa (public) administration
ABSTRAKT: Minimální mzda je jeden z nástrojů politiky trhu práce. Cílem příspěvku je porovnat úroveň minimální mzdy v ČR, Velké Británii a Tchaj-wanu a vysvětlit příčiny odchylek vývoje tohoto ukazatele v uvedených zemích. Porovnáme-li přístupy vlád těchto zemí k minimální mzdě, shledáme, že ve všech třech ekonomikách je uplatněno liberální pojetí minimální mzdy. Sazby minimálních mezd jsou s výjimkou Velké Británie poměrně nízké v absolutním vyjádření, ve srovnání s průměrnou mzdou i po zohlednění .

Language: czech
PDF pages: 259, PDF size: 14.85 MB
Report
veřejná správa Čr její aktuální problémy jaroslav kuba
.Veřejná správa v ČR je po roce 1989 poznamenána reformními procesy, které .

Language: czech
PDF pages: 16, PDF size: 0.12 MB
Report
občané se zdravotním postižením a veřejná správa
Lidé se zdravotním postižením jsou přirozenou součástí občanů České republiky. Dotýkají se jich a jejich život ovlivňují tytéž podmínky a události jako všechny ostatní obyvatele. Zdravotní postižení představuje však jednu z nejtěžších životních zkoušek – na rozdíl od řady dalších skutečností, jež může jejich nositel ovlivnit, se přitom jedná o událost, která je na vůli člověka většinou nezávislá. Lidé se zdravotním postižením představují oprávněný objekt cílené společenské solidarity. Vedle toho, zejména .

Language: czech
PDF pages: 270, PDF size: 1.9 MB
Report
analýza (formát pdf; velikost 19,9 mb) veřejná správa
Představuje komplexní hospodářské odvětví, které významným způsobem ovlivňuje zaměstnanost, platební bilanci a socioekonomický rozvoj regionů, podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, má vliv na příjmy místních rozpočtů a v neposlední řadě podporuje i investiční aktivitu v regionech. Podnikatelské aktivity zaměřené na domácí a aktivní zahraniční cestovní ruch si proto zaslouží zvýšenou pozornost a veřejnou podporu. Významným potenciálem rozvoje cestovního ruchu disponuje i turistický region Severní .

Language: czech
PDF pages: 129, PDF size: 3.62 MB
Report
správa barev adobe
Složka Goodies/Doplňky obsahuje soubory specifické pro určitý produkt, jako jsou předlohy, obrazy, přednastavení, akce, zásuvné moduly a efekty, spolu s podsložkami Fonts pro písma a Stock Photography pro fotografie z fotobanky. Složka Documentation obsahuje PDF verzi nápovědy, technické informace a další dokumenty, například zkušební protokoly, referenční příručky a informace o specializovaných funkcích.

Language: czech
PDF pages: 547, PDF size: 13.33 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.