Transformátory

Sponsored link: Download Transformátory
bez transformátory, a.s. kočí valáŠek sro
. dodržené (stavební předpisy, směrnice pro instalaci elektrických zařízení, předpisy pro transformátory, ochrana životního prostředí, atd.) Výrobce (dodavatel) nezodpovídá a neručí za.

Language: czech
PDF pages: 10, PDF size: 0.17 MB
Report
montáž katalog transformátory
Představení ESB patří již od roku 1952 v České republice mezi nejvýznamnější opravárenské podniky v oblasti transformátorů. Od roku 1997 jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a od roku 2003 jsme držiteli certifikátu ISO 14001. V areálu podniku jsme schopni provést opravu, případně revizi transformátorů pro výkony od řádu desítek kVA až 66 MVA (horní limit je dán nosností jeřábu ve výrobní hale - hmotnost transformátoru bez olejové náplně musí být nižší než 77 t). V případě, že to umožňuje rozsah prací, .

Language: czech
PDF pages: 16, PDF size: 6.28 MB
Report
digitální měřící přístroje a proudové transformátory
Napájení: 220−240VAC Pracovní frekvence: 50−60Hz Měření skutečné efektivní hodnoty Přesnost měření napětí: Třída 0.5 (±0.25% rozsahu ±1 číslice) Přesnost měření proudu: Třída 0.5 (±0.5% rozsahu ±1 číslice) Uchovávání minimálních a maximálních hodnot 1 reléový výstup s jedním přepínacím kontaktem, 8A 250VAC AC1/B300 (pouze DMK.R1) 1 reléový výstup s jedním spínacím kontaktem, 8A 250VAC AC1/B300 (pouze DKM 75 R1) Stupeň krytí čelně: IP40 pro modulární provedení, IP54 pro panelové provedení Okolní provozní .

Language: czech
PDF pages: 10, PDF size: 0.97 MB
Report
digitální měřící přístroje a proudové transformátory
Napájení: 220−240VAC Pracovní frekvence: 50−60Hz Měření skutečné efektivní hodnoty Přesnost měření napětí: Třída 0.5 (±0.25% rozsahu ±1 číslice) Přesnost měření proudu: Třída 0.5 (±0.5% rozsahu ±1 číslice) Uchovávání minimálních a maximálních hodnot 1 reléový výstup s jedním přepínacím kontaktem, 8A 250VAC AC1/B300 (pouze DMK.R1) 1 reléový výstup s jedním spínacím kontaktem, 8A 250VAC AC1/B300 (pouze DKM 75 R1) Stupeň krytí čelně: IP40 pro modulární provedení, IP54 pro panelové provedení Okolní provozní .

Language: czech
PDF pages: 10, PDF size: 0.97 MB
Report
Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.