Učebnica Rusky Jazyk

Sponsored link: Download Učebnica Rusky Jazyk
ruský jazyk ruský jazyk
. další cizí jazyk nebo cizí jazyk bez návaznosti na ZŠ, vyšší úroveň obtížnosti odpovídá výstupům z předmětu cizí jazyk nebo cizí jazyk s návazností.

Language: czech
PDF pages: 44, PDF size: 2.13 MB
Report
Švp – gymnázium ostrava-zábřeh 4.3.5. ruský jazyk vyučovací
. – Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat. vyučuje ve skupinách 9-15 ţáků jako druhý volitelný cizí jazyk. Výuka probíhá v kmenové třídě nebo v učebně cizích jazyků.

Language: czech
PDF pages: 14, PDF size: 0.34 MB
Report
Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.