Využitím

Sponsored link: Download Využitím
s využitím hydraulických výpočetních postupů
V závěru června spadly zejména v oblasti Beskyd a jejich severního podhůří velmi vydatné srážky. Odezvou byly povodňové vlny s kulminačními průtoky s extrémními pravděpodobnostmi výskytu. Po vzájemných konzultacích s pracovníky dotčených poboček ČHMÚ a správců toků byly k vyhodnocení zvoleny následující profily: Stonávka – profil přítoku do nádrže Petrůvka – profil Bludovice Olše – profil Dětmarovice Olše – profil Věřňovice Dostupná geodetická zaměření úseků v okolí výše uvedených profilů poskytl .

Language: czech
PDF pages: 30, PDF size: 4.34 MB
Report
výuka Čtení využitím globální metody Žáků mentální retardací
.Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila výuku čtení s využitím globální metody u žáků s mentální retardací navštěvující základní školu.. Jeden z hlavních důvodů byl, že o výuce čtení s využitím globální metody toho není mnoho napsáno a ani není mnoho. metodou začínala, u ostatních navazuji na práci kolegů. Výuka s využitím této metody se zdá být pro naše žáky snazší a. je podat základní a ucelené informace o výuce čtení s využitím globální metody, zjištění přínosů pro žáky a jejich zapojení se.

Language: czech
PDF pages: 38, PDF size: 0.3 MB
Report
průvodce výrobou a využitím bioplynu - publikace je
Již několik let lze zaznamenávat rozvoj výstavby a využívání bioplynových stanic (BPS) mimo jiné též na základě příznivě se měnících rámcových podmínek (např. výhodné výkupní ceny elektrické energie, státní dotace výstavby BPS). Na základě zvýšené poptávky se na trhu dobře uchytila řada systémů BPS včetně všech jejich potřebných komponentů. Znalosti, které byly v tomto procesu získány, přinesly i řadu otázek, na které se snaží tato příručka odpovědět, týkají se zejména čtyř problémových oblastí:Navzdory .

Language: czech
PDF pages: 160, PDF size: 6.25 MB
Report
inovace výuky mobilní robotiky využitím spoleèenstva reálných robotù
2.4.6.8.10. 11. 12. 13. • Historie a současný stav mobilní robotiky Kinematika, mechanika a konstrukce robotů Navigace a řízení robota v terénu Přístupy pro návrh řídícího systému robotů a agentů Příklady pokročilých architektur - od reaktivních až po kognitivní agenty Základy etologie, instinktivní chování živočichů, vtištění, taxe, podmíněné reflexy, homeostáze, adaptace Kooperace, koordinace, komunikace, sociální organizace ve společenství robotů Syntetické aspekty umělého života, ekogramatiky Analýza .

Language: czech
PDF pages: 19, PDF size: 1.62 MB
Report
návrh integrovaného hydrologického informačního systému s využitím
Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15, 70833, Ostrava-Poruba, Česká republika Josef.stromsky.hgf@vsb.cz 2 Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15, 70833, Ostrava-Poruba, Česká republika Antonin.orlik.hgf@vsb.cz 3 Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15, 70833, Ostrava-Poruba, Česká republika marketa.hanzlova@vsb.cz Abstrakt. Navrhovaný integrovaný hydrologický systém .

Language: czech
PDF pages: 20, PDF size: 0.26 MB
Report
1   2   Next page →

Suggested

Český ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.